NAŠE SLUŽBY

Vypracovávame rozpočty pre oblasť HSV a PSV, ako aj profesie zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia. Pre oceňovanie stavebných prác používame program CENKROS plus.

  •  pre projekčné kancelárie
     a architektonické ateliéry         - položkové rozpočty

                                                                  - výkazy výmer

 

  •  pre stavebné firmy                       - ponukové rozpočty na základe

                                                                      projektovej dokumentácie

                                                                -   ponukové rozpočty na základe  výkazov        výmer

                                                                    - súpisy vykonaných prác

                                                                    - fakturácia

 

  •  pre investorov                               - rozpočet pre EU, ŠFRB

                                                                    - harmonogram výstavby